Tip van de week: Motivatie

Door Linda van As

Tip van de week: Motivatie

Jouw motivatie verhogen?

Uit onderzoek is gebleken dat er drie factoren van belang zijn om gemotiveerd te worden. Deze drie factoren zijn competentie, autonomie en relatie. Dit zijn drie psychologische basisbehoeften die een mens nodig heeft om gemotiveerd te raken. Je moet er dus voor zorgen dat deze behoeften in je activiteit voorkomen. Onder competentie verstaan we dat je op een uitdagend, maar niet te moeilijk niveau ‘werkt’. Onder autonomie verstaan we zelfstandigheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld keuzevrijheid. Onder relatie verstaan we dat je sociale verbondenheid voelt met iemand die bij je activiteit betrokken is.

Hoe ziet dit eruit in de praktijk?

Zorg ervoor dit je op een uitdagend, maar niet te moeilijk niveau sport. Doe het sporten met vrienden of probeer een goede band met je trainer/coach te krijgen. Als laatste is het van belang dat je veel autonomie ervaart tijdens het sporten. Probeer de dingen te doen die jij zelf leuk vindt of probeer je eigen draai aan een activiteit te geven.

Meer over te weten komen?

Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan