Klachtenregeling fysiotherapie


Heeft u een klacht? We horen het graag!

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

I. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut

Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. 

Zorgbelang Nederland 
0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)

II. Dien een klacht in

Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt.
Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing?Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht. 

› klacht melden formulier
› klacht indienen reglement

Klachtenfunctionaris
Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met: 
KNGF Ledenvoorlichting 
033 467 29 29 
(Ma t/m vr 08.30 – 17.00 uur)

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling?Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. Wordt er een schadevergoeding gevraagd, dan kan deze in bepaalde gevallen worden toegekend.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Een geschil kunt u indienen met behulp van het onderstaand formulier.

› meldingsformulier Geschillen

Contactgegevens
Geschillencommissie Fysiotherapie
t.a.v. Secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
033 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
geschillencommissie@kngf.nl

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen?

Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid. Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. 

Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.

Contactgegevens 
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Kijk voor de betreffende contactgegevens op de website:
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl 

Goed om te weten
› U kunt schriftelijk een klacht indienen met behulp van formulieren op deze pagina.
› U kunt een klacht indienen voor uzelf of voor uw kind (tot 16 jaar).
› Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.
› Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres. Vergeet ook niet de naam en het praktijk- of privéadres van de fysiotherapeut in de brief te zetten.

Doorlooptijd
Naarmate de maatregelen van een instantie strenger worden, neemt de klachtenprocedure meer tijd in beslag. Over het algemeen verloopt de klachtenprocedure bij de Klachtenregeling Fysiotherapie het vlotst. De klachtenprocedure bij het Regionaal Tuchtcollege of de Geschillen-commissie Fysiotherapie duurt vaak langer en verloopt formeler.

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over hoe u het beste uw klacht kunt indienen en bij welke instantie? 
Neem dan contact op met het KNGF: 
033 467 29 29

Reviews

Paula 050
Paula 050
2024-03-17
Kundige professionals en goede behandeling.
Danique Kesselaar
Danique Kesselaar
2024-02-19
Goede hulp en vriendelijk sevice
Hana Masood
Hana Masood
2024-02-15
Had a great experience healing my shoulder with Mr Hadash!
Bert
Bert
2024-01-30
Professioneel en goed
Harry Faber
Harry Faber
2023-12-10
Deskundig personeel. Er heerst een gezellige sfeer, waardoor je je er snel op je gemak voelt.
Diana Hartman
Diana Hartman
2023-07-27
Fijne locatie goeie therapeuten.
Zary Goghrafia
Zary Goghrafia
2023-05-26
Ik ben blij dat ik bij deze Fysiotherap te recht gekomen. Echt magische handen.

Hulp nodig bij jouw klacht?

Zoek hieronder dan bijvoorbeeld op “knieklachten”