Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website!

MCZ is een grensverleggend expertisecentrum op het gebied van beweging, gezondheid en sport. We bieden een breed dienstenpakket op het gebied van fysiotherapie, oefentherapie, leefstijl en sportbegeleiding. Vanuit een multidisciplinaire aanpak en met een open en betrokken houding, stellen we onze cliënt centraal. Als Plus Praktijk bieden we een totaalpakket aan fysiotherapeutische zorg van hoge kwaliteit. In het hiernavolgende vind je nadere informatie over verwijzen naar MCZ.

Klik hier om het verwijsformulier te downloaden.

Verwijzen

Wanneer je een patiënt naar ons verwijst, verzoek we je vriendelijk om relevante medische informatie mee te geven, zoals uitslagen van eerder verricht onderzoek en beeldvormende diagnostiek.

Je kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein. Klik hier om in te loggen.

Papieren verwijsbrieven kunnen aan patiënt worden meegegeven of per post gestuurd worden naar onze hoofdlocatie:

MCZ De Rokade

t.a.v. Secretariaat

Sportlaan 2.1

9728 PH Groningen

Specifieke verwijsformulieren

Rapportages

Een goede communicatie met andere zorgverleners en medisch specialisten achten wij cruciaal. Het spreekt voor zich dat we je te allen tijde goed willen informeren. Echter, als geen ander begrijpen we dat je als verwijzer dagelijks wordt overladen met informatie. We houden daarom graag rekening met jouw wensen. Wil je bijvoorbeeld wel een eindrapportage ontvangen bij afsluiting van een behandeltraject na een verwijzing, maar niet als je patiënt zich bij ons heeft gemeld via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)? We horen het graag en we verzoeken je dan ook vriendelijk om je voorkeuren aan ons kenbaar te maken.

Kwaliteit

Evidence based werken is ons uitgangspunt; relevante richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek spelen een grote rol in ons werk. Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De BIG registratienummers van onze fysiotherapeuten zijn te vinden op onze teampagina.

Behandellocaties

 • De Rokade
 • Het Omnium
 • Europapark
 • Haren

Tevens fysiotherapie aan huis en in instelling.

Specialismen

 • orthopedische fysiotherapie
 • bekkenfysiotherapie
 • craniofaciale therapie
 • diëtetiek
 • fysiotherapie bij chronische aandoeningen
 • fysiotherapie bij neurologische aandoeningen
 • leefstijlbevorderende interventies
 • geriatriefysiotherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • oncologiefysiotherapie
 • preoperatief orthopedisch traject
 • psychosomatische fysiotherapie
 • revalidatie
 • sportfysiotherapie