Huisreglement

Huisreglement

Aangezien er in ons centrum altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels vastgesteld om voor zowel de cliënten en bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.  

Algemeen
Cliënten wordt verzocht zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. 

Bij gebrek aan zitplaats in de wachtruimte wordt het op prijs gesteld personen met een beperking voorrang te geven. 

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen te verwijderen uit de praktijk wanneer zij bijvoorbeeld aanstootgevend gedrag vertonen.  

In de gehele praktijk geldt een rookverbod. 

Afspraken
Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht een afspraak tijdig af te zeggen (24 uur van tevoren). Wanneer u niet tijdig afbelt, zijn de kosten voor de gereserveerde tijd voor uw rekening. In enkele gevallen is een uitzondering hierop mogelijk. 

De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering.

Garderobe en diefstal of verlies van eigendommen
Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u een locker gebruiken. De sleutel is te verkrijgen bij de balie en kunt u na iedere training weer afgeven. 

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. 

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (bijvoorbeeld auto, fiets). 

Parkeren en buitenterrein
Wilt u bij het parkeren van fiets of auto rekening houden met uw omgeving zodat iedereen ongestoord zijn/haar weg kan vervolgen? 

U wordt bij de locatie Groningen vriendelijk verzocht uw auto te parkeren op een parkeerplaats aangegeven met ‘bezoekers MCZ’. 

Apparatuur
Wilt u het apparaat waarop u getranspireerd heeft schoonmaken met uw handdoek of met de daarvoor aanwezige papierrollen? 

Indien u defecten, mankementen of andere risico's constateert in of rondom ons pand, vragen wij u vriendelijk ons hierop attent te maken. Voor uw en de veiligheid van anderen is het belangrijk geen gebruik te maken van apparatuur of ruimte met gebreken. 

Kleding en badgoed
Gepaste sportkleding bij het trainen is vereist. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te trainen.  

Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht. 

Het dragen van zaalschoenen in de trainingsruimte is verplicht. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan. 

Het dragen van badslippers in kleedruimte en douche is verplicht. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven is MCZ niet verantwoordelijk voor hierdoor ontstane valpartijen. 

Opruimen
Wilt u de materialen (egels, halters, ballen, etc.) na gebruik opruimen? 

Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat? 

Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. 

Behandelaar
Bij afwezigheid, door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, van de behandelend fysiotherapeut kan uw behandeling in overleg overgenomen worden door een waarnemend fysiotherapeut. 

Het kan zijn dat u soms gezien wordt door een stagiaire. Echter altijd onder supervisie van uw fysiotherapeut en in overleg. 

Gasten
Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.  

Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.