BIS: hoogwaardig onderzoek naar lymfoedeem

BIS: hoogwaardig onderzoek naar lymfoedeem

Met Bio Impedantie Spectometrie (BIS) meten we de hoeveelheid extracellulair vocht, om patiënten te monitoren op de eerste symptomen van lymfoedeem. Met het vroegtijdig ontdekken van vochtophopingen in het lichaam, kunnen we hiermee soms zelfs chronisch lymfoedeem voorkomen. MCZ is een van de weinige praktijken in Nederland die over dit systeem beschikt.

Onderzoek

BIS wordt uitgevoerd wordt door onze oncologie- en oedeemfysiotherapeuten.Tijdens de BIS-meting gaat er een stroompje door het lichaam dat de weerstand in de weefsels meet. Dit is niet pijnlijk of merkbaar. Als de hoeveelheid vocht in een ledemaat toeneemt, neemt de weerstand in dat ledemaat af. Door het gebruik van verschillende frequenties wordt het onderscheid gemaakt tussen intracellulair– en extracellulair vocht. Veranderingen in het weefselvocht kunnen met BIS tot wel acht maanden eerder vastgesteld worden dan middels andere meetinstrumenten. Zo kunnen we patiënten al in een vroeg stadium gericht behandelen.

Mensen die kanker hebben, of hebben gehad, hebben een groot risico op lymfoedeem. Het wordt vaak veroorzaakt door een chirurgische ingreep of radiotherapie.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?