Corona revalidatieprogramma

Corona revalidatieprogramma

Binnen MCZ zijn er speciale fysiotherapieprogramma's voor patiënten die moeten herstellen na een periode van COVID-19. Revalidatie is nodig omdat zowel de aandoening zelf als het ziekbed (thuis of in het ziekenhuis) grote impact heeft. Er is een programma gericht op herstel na ziekte thuis of een ziekenhuisopname en daarnaast is er een traject voor mensen die opgenomen zijn geweest op de Intensive Care. Wat de situatie ook geweest is; elke patiënt volgt, samen met een vaste fysiotherapeut, een revalidatieprogramma op maat.

Fysiotherapie in de revalidatiefase

Patiënten met ernstige klachten van het coronavirus ondervinden met name ademhalingsproblemen, verminderd fysiek functioneren en cognitieve stoornissen, zowel in de acute fase als in de herstelfase. Daarom is het belangrijk om conditie en kracht weer op te bouwen. Fysiotherapie in de revalidatiefase is gericht op het verbeteren van het fysiek functioneren en het begeleiden van patiënten op het gebied van dagelijks functioneren en de terugkeer naar werk.

Intake en onderzoek

We beginnen met een intakegesprek. We brengen door middel van een aantal testen je conditie in beeld. Op grond van alle bevindingen en uitkomsten, wordt er een trainingsprogramma opgesteld. Indien noodzakelijk kunnen we patiënten in eerste instantie aan huis bezoeken. Zodra de situatie het toelaat, zal in overleg met de patiënt de revalidatie in de praktijk worden voortgezet.

Behandeling

Het accent van de revalidatie ligt op algehele conditietraining en lokale spierkrachttraining en waar nodig op training van de ademspieren. Gedurende een periode van drie maanden train je twee tot drie keer per week onder begeleiding van je vaste fysiotherapeut. De duur van de training is afhankelijk van je eigen situatie. Indien noodzakelijk - en uiteraard in overleg met jou - betrekken we andere disciplines bij je revalidatie.

Revalidatie na een opname op de Intensive Care

Coronapatiënten die op de Intensive Care opgenomen zijn geweest, hebben diverse problemen. Deze worden samengevat onder de term Post Intensive Care Syndroom (PICS): respiratoire, fysieke, psychosociale en cognitieve problemen. Herstel van een IC-opname na corona betekent vaak een lange weg met veel aandacht voor bewege; conditie, spierkracht en ademhaling moeten allemaal weer opgebouwd worden. Door te oefenen en te trainen worden voorwaarden gecreëerd om activiteiten weer op te pakken.

Jaron Brinkhuizen
Jaron Brinkhuizen | Geriatriefysiotherapeut

Het coronavirus is zeker voor ouderen en chronisch zieken een gevaar. Nu er zoveel mensen besmet raken is het belangrijk dat wij als fysiotherapeuten klaar staan om deze groep mensen weer in een goede conditie te geven.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door hieronder je gegevens in te vullen, maar je kunt ons natuurlijk ook bellen of mailen. Wij zijn dagelijks bereikbaar.

Vergoeding

Een eventuele vergoeding van fysiotherapie na corona is afhankelijk van je persoonlijke situatie:

Behandeling na corona binnen 3 maanden na ziekenhuisopname:

  • In dit geval worden de eerste 20 behandelingen gedeclareerd uit je aanvullende verzekering. Ben je niet of niet voldoende aanvullende verzekerd, dan is e.e.a. voor eigen rekening.
  • Vanaf de 21e behandeling wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering. Hierbij wordt wel eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico. Dit is wettelijk verplicht.
  • Een verwijzing is verplicht.

Behandeling na corona zonder ziekenhuisopname of ziekenhuisopname meer dan 3 maanden geleden

  • Dit wordt vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Als je niet aanvullend verzekerd bent, komt alles voor eigen rekening.
  • Een verwijzing is niet verplicht.

Weet je niet precies hoe je verzekerd bent of waar je recht op hebt? Wij kunnen, met jouw toestemming, je zorgpolis inzien en je voorzien van informatie en advies. Bel gerust, we helpen je graag!

Aanmelding corona revalidatie

Wanneer we je telefonisch niet snel genoeg kunnen bereiken, willen we je graag mailen.
Welke situatie is op jou van toepassing?
Graag aanvinken hetgeen van toepassing is.
Privacy
Wij zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het online versturen van persoonsgegevens. Je gegevens zijn beschermd en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.