Valpreventie: beter voorkomen dan genezen

Valpreventie: beter voorkomen dan genezen

Naarmate u ouder wordt, neemt de kans op vallen toe. De meeste valpartijen ontstaan tijdens het lopen, waarbij een obstakel zoals een drempel of een oneffenheid op straat de boosdoener is.

feiten & cijfers

Steeds meer Nederlanders overlijden aan de gevolgen van een val: in 2016 stierven 3.300 mensen door een val. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2015.

Vallen is inmiddels de achtste belangrijkste doodsoorzaak in ons land.

Mogelijk ligt het ware aantal doden door valpartijen nog hoger, aangezien veel sterfgevallen door een valpartij worden aangemerkt als ‘onbekende letseloorzaak’.

Het merendeel van de valpartijen gebeurt thuis. 

Aandacht voor vallen

Na zo’n val kan er letsel ontstaan, van een verrekte spier of kneuzing tot botbreuken bijvoorbeeld. Los van het letsel, neemt de valangst toe na een valpartij. Dit heeft ook weer negatieve gevolgen voor de mobiliteit. Zo kunnen mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. Met behulp van fysiotherapie kunnen mensen deze vicieuze cirkel doorbreken. We kunnen u leren hoe u moet vallen. Daarnaast worden mobiliteitsproblemen zoals motoriek en spierkracht aangepakt, hetgeen noodzakelijk is om goed te kunnen lopen. 

Voorkomen is beter dan genezen 

Dat geldt ook bij vallen. Daarom besteden we aandacht aan valpreventie. We helpen u om een val zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat doen we via het geven van gerichte informatie en voorlichting. Waar zitten de risico’s, lichamelijk of in de inrichting van uw huis? En gebruikt u medicijnen die de kans op een val vergroten? We helpen u ook met de verbetering van uw lichaamshouding. Denk daarbij aan krachttraining en coördinatie- en balansverbetering. Uw angst om te vallen kunnen we ook verminderen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld door het gebruik van heupbeschermers.