Geriatriefysiotherapeut speciaal voor ouderenzorg

Geriatriefysiotherapeut speciaal voor ouderenzorg

Ouderdom komt met gebreken. Dat geldt voor mensen die onvoldoende (kunnen) bewegen. Voor deze, kwetsbare, ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg

De geriatriefysiotherapeut is er voor ouderen met specifieke ouderdomsklachten, maar ook wanneer de ouderdomsverschijnselen veroorzaakt worden door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, een gebroken heup of Parkinson.

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden. De therapie is er op gericht om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. Naast de therapie, informeert en begeleidt de therapeut ook patiënten, naasten en mantelzorgers over ziektebeelden, ziektebeeld, vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Het oefenprogramma

Voor iedereen wordt een individueel plan gemaakt, dat is afgestemd op fysieke mogelijkheden en persoonlijke wensen. Hieronder een een paar voorbeelden:

  • looptraining;
  • evenwichtsoefeningen;
  • valpreventie;
  • arm- en handtraining;
  • oefenen van het opstaan uit een bed of stoel.

"Een verminderde mobiliteit werkt eenzaamheid in de hand. Bijna 30% van de mensen van 65 jaar of ouder heeft moeite met lopen, met het dragen van een tas en met opstaan of bukken. Deze beperkingen kunnen het onderhouden van de sociale contacten flink belemmeren.