Ouderenzorg: zo goed mogelijk ouder worden

Vaak wordt gedacht dat aan ouderdomsklachten niets te doen is. “Het hoort
erbij”. Toch is er wel degelijk iets te doen. We
kunnen helpen uw klachten te verminderen én te voorkomen. Uw persoonlijke situatie en uw wensen vormen het uitgangspunt van onze zorg. 

Ouderenzorg

Vaak wordt gedacht dat aan ouderdomsklachten niets te doen is. “Het hoort erbij”. Toch is er wel degelijk iets te doen. We kunnen helpen uw klachten te verminderen én te voorkomen. Uw persoonlijke situatie en uw wensen vormen het uitgangspunt van onze zorg. 

Ouderenzorg is bedoeld om ondersteuning te bieden aan mensen die bij het ouder worden meer en vaker last krijgen van verschillende aandoeningen. Het is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Onze geriatrie fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. We helpen patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De behandeling bestaat met name uit oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Daarnaast adviseren en begeleiden we naaste familieleden en eventuele mantelzorgers. We informeren hen over bijvoorbeeld het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling en eventueel noodzakelijke hulpmiddelen.

Bij ouderen met uiteenlopende problematiek bieden we zorg bij de mensen thuis, ter ondersteuning van het dagelijks functioneren (extramurale zorg). Daarnaast verlenen we zorg aan patiënten in verzorgings- of verpleeghuizen (intramurale zorg).

Zo goed mogelijk ouder worden: we helpen u er graag bij.