Valpreventie werkt

Ouderenzorg

Valpreventie werkt

Zelfstandige ouderen vallen minder als ze een valpreventieprogramma volgen, vooral als dat uit balansoefeningen of functionele training bestaat. En als ze vallen leidt het mogelijk minder vaak tot fracturen of medische zorg. Dat concluderen onderzoekers na een uitgebreide meta-analyse van 108 effectstudies uit 25 landen bij 23.407 zelfstandig wonende ouderen.

Minder vallen

Valpreventietraining vermindert het aantal ouderen dat valt met 15 procent en degenen die wél vallen, vallen minder vaak. Valpreventie verlaagde het aantal valincidenten met bijna een kwart vergeleken met ouderen die geen valpreventie volgden.

Trainingsvorm

Vooral valpreventieprogramma's waarin ouderen balansoefeningen doen of functioneel oefenen blijken effectief. De onderzoekers stelden met een hoge mate van zekerheid vast dat het aantal valincidenten afnam met bijna een kwart en het aantal vallers met een achtste.

Begeleiding

Wanneer zorgprofessionals de valpreventieprogramma's begeleidden was het aantal valincidenten 31 procent lager dan bij begeleiding door getrainde instructeurs die geen zorgverlener waren, maar in beide gevallen nam het aantal valincidenten af.

Valpreventie:

Minder vallers en minder valincidenten.

Balanstraining en functioneel oefenen werkt het beste.

Beter resultaat bij begeleiding door zorgverleners.

Uit: NPi-service Ouderen - Broninformatie: Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, [et al.]. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019; 1: CD012424.