Heet hangijzer: de behandelindex

Zorgverzekering

Heet hangijzer: de behandelindex

Ook dit jaar geeft het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een overzicht van de beste polissen voor fysiotherapie voor het komende jaar. Heet hangijzer is de behandelindex. In het hiernavolgende lees je wat het inhoudt en hoe wij daarmee omgaan.

De behandelindex

Veel zorgverzekeraars hanteren een behandelindex. Hiermee worden fysiotherapeuten in zekere mate verplicht om niet méér behandelingen dan een bepaald gemiddeld aantal voor een klacht te geven. Een overschrijding van het aantal behandelingen kan voor een fysiotherapiepraktijk verstrekkende gevolgen hebben. Een fysiotherapeut kan daarom besluiten om de behandeling vroegtijd te beëindigen, terwijl de patiënt wel voor meer behandelingen verzekerd is.

Een voorbeeld

Stel, je bent verzekerd voor twaalf zittingen fysiotherapie. Voor jouw klacht geldt een door je verzekeraar vastgesteld landelijk gemiddelde van acht behandelingen. Om het maximale aantal niet te overschrijden, kan een fysiotherapeut je behandeltraject na acht behandelingen beëindigen. Dit terwijl voor jouw specifieke klacht mogelijk meer behandelingen noodzakelijk zijn.

MCZ en de behandelindex

Ook wij hebben te maken met de behandelindex en we doen ons best om ons aan de voorschriften van de zorgverzekeraars te houden. Tot op zekere hoogte, want bij ons gaat het belang van onze cliënt voor alles. Wij zullen dus nooit een behandeling staken als we van mening zijn dat voortgang noodzakelijk is.

Beleid

De behandelindex is een probleem bij langdurige fysiotherapeutische trajecten. Niet alleen bij kwetsbare patiënten, zoals ouderen en mensen met chronische aandoening, maar ook bij geopereerde patiënten. In het kader van 'zuinige en zinnige zorg' is ons beleid: zorg op maat, gerelateerd aan individuele doelstellingen en zelfredzaamheid.

Ons advies

Wij sluiten ons aan bij het KNGF: kies een aanvullende polis van een zorgverzekeraar die de behandelindex niet hanteert. Zo ben je verzekerd van zorg waarvoor je betaalt. Daarnaast help je de beroepsgroep fysiotherapeuten in de actie tegen de behandelindex.

Tegen de behandelindex wordt momenteel sterk geageerd door fysiotherapeuten. Verzekeraar Menzis, bij wie het merendeel van onze patiënten verzekerd is, hanteert de behandelindex niet. Wij hopen dat meer zorgverzekeraars dit instrument zullen afschaffen.

Meer weten over de behandelindex? Bekijk hier de Zorg.nu uitzending van AvroTros.

Weinig polissen in 2019 zónder behandelindex

Het KNGF kon slechts zeventien aanvullende polissen vinden die geen behandelindex hanteren.

De beste polis:

  • Hanteert geen medische selectie: je wordt toegelaten zonder dat er gekeken wordt naar je gezondheid.
  • Biedt keuzevrijheid: je mag zelf bepalen naar welke zorgverlener je gaat.
  • Hanteert geen behandelindex: zo krijg je altijd het aantal behandelingen waar je recht op hebt.

Klik hier om de door KNGF aanbevolen polissen te bekijken.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?