Prikkelbare Darm Syndroom: behandeling gericht op andere voeding en een beter werkende bekkenbodem.

Prikkelbare Darm Syndroom: behandeling gericht op andere voeding en een beter werkende bekkenbodem.

Naar schatting heeft vijf tot vijftien procent van de Nederlandse bevolking last van Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), ook wel Irritable Bowel Syndrome (IBS) genoemd. Het is een veel voorkomende, chronische darmaandoening waarbij klachten als buikpijn en diarree het dagelijkse leven fors kunnen belemmeren. De noodzaak voor een toilet in de buurt maak activiteiten buitenshuis zoals boodschappen doen, sporten of een dagje eropuit niet meer zo vanzelfsprekend. Binnen MCZ is er een multidisciplinair programma om de klachten te verminderen of zelfs helemaal te verhelpen. Door de gerichte aanpak op het gebied van voeding en de bekkenbodem is het effectief bij PDS. Het PDS programma is geschikt voor mannen, vrouwen en kinderen.

Over PDS

PDS is een verstoring van de functie van het maag-darmkanaal, met name van de dikke darm: de darm maakt te veel of juist te weinig bewegingen (spasmen). Vaak zijn de zenuwen in de darmwand extra gevoelig en daarom wordt het ook wel 'prikkelbare darm' of 'overgevoelige darm' genoemd. PDS wordt met name gekenmerkt door pijn in de buik. Andere veel voorkomende klachten zijn:

  • buikkrampen
  • diarree
  • obstipatie (verstopping)
  • hevige of niet te onderdrukken aandrang
  • ongewild ontlastingsverlies
  • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  • slijmvorming bij de ontlasting
  • opgezette buik
  • opgeblazen gevoel
  • winderigheid door gasvorming

Ongeveer 75% van de PDS-patiënten is vrouw. PDS komt voornamelijk voor tussen het 15e en het 65e levensjaar. Ook bij kinderen komt PDS voor.

Beïnvloeding van de darmen

Ondanks het feit dat er veel onderzoek wordt gedaan, is nog niet bekend hoe PDS kan ontstaan. Wel is wetenschappelijk aangetoond dat de werking van de darmen niet alleen beïnvloed worden door voeding en leefstijl (roken, bewegen, stress), maar ook door de werking van de bekkenbodem.

Voeding

Bij PDS zijn de bewegingen die de dikke darm maakt in reactie op voedsel meestal heviger en onregelmatiger (spastisch) dan normaal. De regelmaat van de maaltijden, voedingsvezels, prikkelende of gasvormende voedingsmiddelen en de hoeveelheid drinkvocht spelen hierbij een belangrijke rol.

De bekkenbodem

De bekkenbodem bevindt zich aan de onderzijde van het bekken. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodemspieren en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar over en weer. Een goed werkende bekkenbodem zorgt ervoor dat enerzijds ontlasting opgehouden kan worden en dat anderzijds de ontlasting het lichaam goed en volledig kan verlaten. Voor een goede ontlasting moet de bekkenbodem dus zowel goed kunnen aanspannen als ontspannen. Een stoornis van de bekkenbodemspieren leidt vaak tot buikpijn, obstipatie, diarree, hevige aandrang, al dan niet met ongewild ontlastingsverlies.

Het PDS-programma

Het programma is multidisciplinair en er zijn dan ook verschillende disciplines bij een behandeltraject betrokken. Binnen MCZ wordt PDS behandeld door een bekkenfysiotherapeut in nauwe samenwerking met een diëtiste. Waar nodig kunnen we andere expertise inschakelen. Hierbij valt te denken aan specialisten op het gebied van leefstijl, beweging en chronische aandoeningen.

Intake

We beginnenmet een tweetal intakegesprekken van elk een uur met zowel de bekkenfysiotherapeut als de diëtiste. Aan de hand van vragen over stoelgang, eet- en ontlastingspatroon en leefstijl brengen we je klachten in kaart. Soms is een inwendig onderzoek noodzakelijk om je de bekkenbodemfunctie te bepalen. Dit doen we uiteraard alleen met jouw toestemming en hiervoor wordt altijd een aparte afspraak ingepland.

Behandeling op maat

Het beste resultaat wordt behaald met een combinatiebehandeling van voeding en bekkenfysiotherapie. Denk hierbij aan een persoonlijk voedingsadvies (vezelrijk, pre- en probiotica, FODMAP) en gerichte oefeningen om je bekkenbodemspieren te versterken. Je kunt er ook voor kiezen om de focus in eerste instantie op een onderdeel te leggen. Daarnaast kunnen we je helpen bij het veranderen van je leefstijl. Dit kan binnen het programma, maar ook via een separaat traject met een van onze beweeg- en leefstijladviseurs.

Bij het FODMAP-dieet worden bepaalde soorten koolhydraten (zoals, lactose, fructanen en fructose) in beperkte mate gegeten gedurende een periode van zes weken. Bij een duidelijke vermindering van de klachten worden geleidelijk koolhydraten per groep toegevoegd, om te bepalen voor welke groep je gevoeligheid hebt.

Kosten en vergoeding

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie valt onder fysiotherapie en wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Diëtetiek

Het onderdeel diëtetiek binnen het PDS-programma wordt verzorgd door Carin Pool Voedingsbureau. De diëtisten zijn binnen ons centrum gehuisvest, op al onze locaties.

De vergoeding van de diëtist is voor 3 uur in de basisverzekering opgenomen (met daarbij de wettelijke bepaling dat het eigen risico wordt aangesproken). Vanuit een aanvullende verzekering kunnen één of meerdere uren dieetadvisering vergoed worden.

Zorgpolis

Wil je weten of en welke vergoeding op jou van toepassing is, neem dan contact met ons op. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en kunnen - met jouw uitdrukkelijke toestemming - je polis inzien en je voorzien van informatie en advies.

Informatie en aanmelding

Wil je meer weten over het programma of je direct aanmelden? Bel gerust, we helpen je graag! Je kunt ook het aanmeldingsformulier invullen; we nemen dan zo snel mogelijk contact op om je eerste afspraken in te plannen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?