Behandeling van Parkinson, MS, CVA, Alzheimer: focus op het aanleren van verloren functies

Behandeling van Parkinson, MS, CVA, Alzheimer: focus op het aanleren van verloren functies

Bij neurologische aandoeningen als een beroerte (CVA), MS, Alzheimer of Parkinson ontstaan in veel gevallen klachten aan het bewegingsapparaat. Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen richt zich op het opnieuw aanleren van verloren gegane functies en op het voorkomen van functieverlies. 

Aan de hand van de hulpvraag en het onderzoek, bepalen we samen met de patiënt en de naaste familie waar het accent van de behandeling komt te liggen.

Klachten

Neurologische aandoeningen zijn vaak complex en hebben een speciale aanpak nodig, afhankelijk van welke aandoening de arts heeft vastgesteld. Zo zijn er aandoeningen van het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Ook spierziekten kun je rekenen tot de neurologische aandoeningen. Veel voorkomende problemen zijn: krachtverlies, coördinatiestoornissen, verlamming, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, spasticiteit, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen. Soms is er ook sprake van gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken.

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel

 • een hersenbloeding
 • hersenletsel, aangeboren of niet
 • dwarslaesie
 • multiple sclerose
 • Parkinson
 • tumoren van en in het centrale zenuwstelsel
 • MS
 • ALS

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

 • zenuwletsels (vaak na een ongeval)
 • Guillain-Barré
 • poliomyélites
 • polyneuropathie
 • zenuwletsel bij bijvoorbeeld een hernia in de rug of nek

Goed kauwen belangrijk bij dementie Het is heel belangrijk dat ouderen en patiënten met een chronische aandoening goed kunnen blijven kauwen. Kauwen is een vorm van bewegen en heeft een positief effect op diverse lichamelijke functies. Bij ouderen met dementie is er ook een positief verband tussen het kauwvermogen en het geheugen. Wie beter kan kauwen, functioneert beter.

CVA of beroerte

De gevolgen van een beroerte verschillen van patiënt tot patiënt. Vaak is een beroerte ingrijpend en de problemen zijn veelal blijvend van aard. Merkbaar zijn de lichamelijke beperkingen: minder goed lopen, problemen met praten of bijvoorbeeld een arm niet meer goed gebruiken. Daarnaast kunnen ten gevolge van een beroerte gedragsveranderingen ontstaan. Mensen kunnen minder goed waarnemen en hebben moeite met het oplossen van problemen. Fysiotherapeutische behandeling van CVA-patiënten is vanwege de complexe problematiek vaak onderdeel van de ketenzorg. Meerder disciplines en deskundigen zijn bij het behandeltraject betrokken. Denk hierbij aan neuroloog, revalidatie-arts, verpleeghuisarts, huisarts, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker en thuiszorg. We werken dan ook nauw samen met alle betrokken zorgpartners en uiteraard hebben we rechtstreeks contact met de naaste familie.

Parkinson


Als gevolg van de ziekte van Parkinson, kunnen problemen ontstaan op het gebied van lopen, evenwicht en lichaamshouding. Ook reiken en grijpen en bepaalde bewegingen, zoals opstaan van de stoel en het omdraaien in bed zijn veelal een probleem. Andere klachten kunnen zijn een verminderde spierkracht en conditie. We helpen de patiënt met het aanleren en oefenen van bewegen. 

Multiple Sclerose


Multiple sclerose is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Bij MS onstaan op meerdere plaatsen in het zenuwstelsel harde plekken, waardoor het centrale zenuwstelsel niet goed meer werkt. De meest voorkomende klachten zijn: verminderde spierkracht, vermoeidheid,gezichtsverlies, coördinatieproblemen en urineverlies. Bij de behandeling richten we ons op het aanleren en/of onderhouden van de meest noodzakelijke vaardigheden. De focus ligt dan ook op het versterken van de spierkracht en het verbeteren van de beweeglijkheid. Hierbij oefenen we ook met loophulpmiddelen. 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?