Neurologische ziekten: focus op herstellen verloren functies

Neurologische ziekten: focus op herstellen verloren functies

Bij neurologische ziekten zoals een beroerte (CVA), MS, Alzheimer of Parkinson ontstaan vaak functionele beperkingen. Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen richt zich op het herstellen van verloren gegane functies en het voorkomen van andere beperkingen.

We kijken samen met jou en je naasten welke doelen haalbaar zijn voordat we ons richten op jouw herstel. Elke persoonlijke situatie is anders en daarom is overleg ook zo belangrijk om de verwachtingen goed af te stemmen.

Neurologische beperkingen bewegen

Veel voorkomende beperkingen bij neurologische ziekten, die bewegen bemoeilijken:

  • krachtverlies
  • coördinatiestoornissen
  • uitvalsverschijnselen
  • evenwichtsstoornissen
  • spierverkortingen
  • spasticiteit
  • gewrichtsverstijvingen,
  • gevoelsstoornissen
  • concentratiestoornissen.
  • gedragsverandering en begripsstoornissen

Goed kauwen belangrijk

Het is belangrijk dat ouderen en patiënten met een chronische aandoening goed blijven kauwen. Kauwen is een vorm van bewegen en heeft een positief effect op diverse lichamelijke functies. Bij ouderen met dementie is er een positief verband tussen het kauwvermogen en het geheugen. Wie beter kan kauwen, functioneert beter.

CVA of beroerte

De gevolgen van een beroerte verschillen en zijn vaak ingrijpend vanwege blijvende beperkingen. Lichamelijke beperkingen: minder goed lopen, problemen met praten of een arm die niet niet meer goed functioneert. Daarnaast kunnen gedragsveranderingen ontstaan, kan men minder goed waarnemen en heeft men moeite met het oplossen van problemen.

Fysiotherapie bij CVA-patiënten is vanwege de complexe problematiek onderdeel van de ketenzorg. Meerder disciplines en deskundigen zijn bij de zorg betrokken. We werken nauw samen met zorgpartners en er is contact met de familie.

Parkinson


Als gevolg van de ziekte van Parkinson, kunnen problemen ontstaan t.a.v. lopen, evenwicht en lichaamshouding. Reiken en grijpen, opstaan uit de stoel en het omdraaien in bed zijn daar voorbeelden van. Andere klachten kunnen zijn een verminderde spierkracht en conditie. Het opnieuw aanleren en het oefenen van bewegingen staat hier centraal.

Multiple Sclerose


Multiple sclerose is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De meest voorkomende klachten zijn: verminderde spierkracht, vermoeidheid, gezichtsverlies, coördinatieproblemen en urineverlies. De focus van de therapie richt zich op het opnieuw aanleren en/of onderhouden van de noodzakelijke functies. Dat doen we o.a. door het versterken van de spierkracht en het verbeteren van de beweeglijkheid.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?