Tip van de week: Rekken

Door Linda van As

Tip van de week: Rekken

Helpt rekken bij het voorkomen van blessures? En hoe vaak zou je moeten rekken? Lees het nu in de nieuwe Tip van de Week.

Wat is rekken?

Bij rekoefeningen wordt de spier in de lengterichting op spanning gezet. Hierdoor verlengt de spier. Veel sporters doen rekoefeningen om minder snel geblesseerd te raken. Rekken kan statisch en dynamisch gedaan worden. Bij statisch rekken wordt de spier op spanning gezet en wordt deze houding vastgehouden. Bij dynamisch rekken wordt de spier op een bewegende manier op spanning gezet en daarna weer ontspannen.

Waarom rekken?

Veel sporters rekken om de kans op blessures te verminderen. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat rekken de kans op blessures verkleint. Sporters met verkorte spieren of pezen uitgezonderd, voor deze groep helpt het wel om voor het sporten te rekken om blessures te verminderen. Rekken kan wel voor iedereen bij bepaalde omstandigheden aan te raden zijn.

Wanneer wel en wanneer niet rekken?

Rekken wordt aangeraden voor sporten waarbij lenigheid een beperkende factor is. Door te rekken neemt de lenigheid direct toe. Dit korte termijn effect wordt veroorzaakt door een aangepaste aansturing vanuit de hersenen. De hersenen geven een signaal af waardoor de remwerking wordt verminderd. Statisch rekken wordt echter afgeraden vlak voor explosieve inspanning (bijv. gewichtheffen of sprinten) omdat dit lijdt tot tijdelijk krachtsverlies. Dynamisch rekken zou wel toegepast kunnen worden voor explosieve inspanning.

Hoe vaak zou je moeten rekken?

Na vier weken regelmatig rekken zou een langdurig effect te verwachten zijn. Hierbij is niet alleen de aansturing vanuit de hersenen aangepast, maar ook de structuur van de pezen en spieren waardoor deze meer rekbaar zijn. Om dit te bereiken zou minimaal drie keer per week gerekt moeten worden (vaker is echter beter). Voor een optimaal effect zou in totaal per spiergroep minimaal 5 minuten per week gerekt moeten worden. Voor een rekroutine zou een korte warming-up gedaan kunnen worden waarna de beoogde spiergroep 3 tot 5 keer 30 tot 60 seconden gerekt wordt.

Meer weten?

Kijk op: https://www.topsporttopics.nl/artikel/factsheet-rekken/